Dubnové změny

elévové
        trénink 21. 4. se nekoná

mladší žáci
        trénink 18. 4. se koná
        trénink 25. 4. se nekoná

starší žáci
         trénink 18. 4. se koná
         trénink 25. 4. - 15:00-17:00

PODPORUJÍ NÁS

OBEC BOŽICE        LÉKÁRNY HYTYCH        ŠTRUNCOVI        DVOŘÁKOVI       ROBÍŠKOVI      TUROŇOVI