Nominace na poslední turnaj FL

Nominovaní do posledního turnaje Florbalové ligy nadějí, který proběhne 3. května 2014, budou hráči dle těchto pravidel:

1) Účast alespoň na 5 trénincích ze 7 zbývajících. (Počítáno od tréninku 21. 3. včetně.)
2) Účast na tréninku 2. 5., který bezprostředně předchází turnaji.

                                                                                                Miroslav Fojtík

PODPORUJÍ NÁS

OBEC BOŽICE        LÉKÁRNY HYTYCH        ŠTRUNCOVI        DVOŘÁKOVI       ROBÍŠKOVI      TUROŇOVI